Wielkanocne przysłowia

Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.

 

Suchy post - dobry rok.

 

W Wielki Piątek gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.

 

W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

 

Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc.

 

Nie każdej niedzieli Wielkanoc.

 

Czyś się z choinki wielkanocnej urwał?

 

Polak woli człowieka zabić niż złamać post.

 

Polak woli rękę złamać niż złamać post.

 

Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.

 

W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę.

 

W dnie krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża.

 

W Wielki Piątek, dobry siewu początek.

 

Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa, a jeżeli W Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.

 

Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.

 

Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.